Niittyliha

lammas

LUONNONLAIDUNliha

 

Luonnonlaidunliha on lannoittamattomilla luonnonniityillä tuotettua lihaa. Ennen joka talon lehmät ja lampaat laidunsivat ympäröivässä maisemassa metsissä, jokinotkoissa ja merenrannoilla. Yleisen laidunnusoikeuden loputtua ja kotieläintuotannon tehostuttua se jäi unholaan. Maankäytön muututtua näiden alueiden eliölajistot rupesivat harvinaistumaan.

 

Asiaan on kuitenkin herätty uudelleen viime vuosikymmeninä ja perinteistä laidunnusta on herätelty henkiin. Näin on syntynyt vanhalle kansalle tuttu, mutta meille uusi luonnonlaidunliha. 2017 julkaisussa lihaoppaassa WWF näyttää varovaista vihreää valoa kohtuulliselle laidunlihan käytölle. Tuotannon nykyisen kriteeristön ovat määritelleet WWF ja sidosryhmät.

 

Tilan laitumista yli puolet on oltava luonnonlaidunta ja eläinten on laidunnettava niillä vähintään puolet laidunkauden kestosta. Talvirehuna on oltava pääosin märehtijöille luontainen korsirehu ja kaiken on oltava sataprosenttisesti kotimaista, ei GMO:ta eikä soijaa.

 

Meillä luonnonlaitumia ja perinnebiotooppeja on 85 % laitumista. Katraamme viettää kesän Uskelanjoen rantamilla, Riihipuostaankosken metsäniityllä, Dåvitsin ja Medvästsundetin merenrantalaitumilla ja Vähähiiden niityillä. Kotilaitumistakin yli puolet on Uskelanjoen rantaa. Talvirehuna on nurmisäilörehu.Hyödyt luonnolle

WWF on todennut luonnonlaidunlihan olevan yksi ainoista ruoantuotantotavoista, joka lisää luonnon monimuotoisuutta. Maamme uhanalaisista lajeista 30 % elää näillä harvinaisilla niittyalueilla. Laiduntamisen avulla alueita saadaan hoidettua ja uusia alueita hoidon piiriin, jolloin kasvi- ja eliölajien elinpiiri laajenee. Osaa alueista voidaan hoitaa myös niittämällä, mutta niitetyillä ja laidunnetuilla alueilla elää erilainen eliölajisto. Osa tarvitsee esimerkiksi kodiksi, saalistus- ja kasvupaikaksi eläinten tallaamia alueita ja lantakasoja, toisille riittää niittojäte.Hyödyt ihmiselle

Lukuisissa ulkomaisissa tutkimuksissa luonnonniityillä kasvatettujen eläinten lihan on todettu sisältävän enemmän hyviä omega-3-rasvahappoja kuin perinteisesti kasvatetun lihan. Myös kotimaisessa MTT:n tutkimuksessa saatiin viitteitä laiduneläinten lihan korkeammasta CLA (konjugoitu linolihappo) -pitoisuudesta.

 

Kaunis maisema, avoimet rannat ja viihtyisät ulkoilualueet ovat luonnonlaidunten käytön välillisiä vaikutuksia, joista saamme laidunnuksen seurauksena nauttia.Hyödyt eläimille

Monipuolinen luonnonlaidun on eläimille kesäaikainen paratiisi. Vaihteleva maasto on mielenkiintoinen liikkua ja joka kelillä löytyy sopiva suojaisa sopukka sääsuojaksi. Vaihteleva kasvusto mahdollistaa peltolaidunta monipuolisemman ruokavalion ja tuo lihaan nyansseja, johon yksipuolisella ruokinnalla ei päästä.Lähteet:

 

https://wwf.fi/alueet/suomi/metsalaidunhanke/luonnonlaidunliha/

https://wwf.fi/mediabank/4446.pdf

https://wwf.fi/mediabank/4462.pdf

https://wwf.fi/lihaopas/

http://www.mtv.fi/lifestyle/makuja/artikkeli/wwf-hitiksi-noussut-liha-tulossa-vihdoin-myos-suomeen/3293438

http://www.mtt.fi/met/pdf/met95.pdf
 

 

IMG_0660.JPG

FB taustakuva Liity postituslistalle Facebook -pallo