Info

lammas

Herrakunnan Lammas on Perttelin Isohiidessä maatiaiskaritsan- ja vasikanlihaa tuottava maatila. Ensimmäiset lampaat tulivat tilallemme vuonna 2010. Tällä hetkellä uuhimäärä on noin 180. Uusi lampola valmistui Pertteliin vuoden 2014 aikana.

 

Harvinainen kainuunharmas
Valtaosa katraastamme on Suomen alkuperäisrotuihin lukeutuvaa harvinaisinta ja uhanalaisinta tyyppiä, kainuunharmasta. Harmakset syntyvät mustina ja väri vaalenee eläimen ikääntyessä kaikkiin sävyihin valkoisen ja tummanharmaan väliltä. Kainuunharmaksen liha on hienosyistä ja vähärasvaista.
Maukkaan lihan lisäksi kainuunharmaksesta saadaan upeita vaihtelevanvärisiä taljoja. Harmaksen villa on erityisen pehmeää.

 

Ympärivuotista karitsointia
Kainuunharmas on maailman hedelmällisimpiä lammasrotuja, joten kainuunharmasuuhi voi tulla kantavaksi mihin aikaan vuodesta tahansa. Harmasten avulla karitsanlihaa voidaankin tuottaa ympärivuotisesti karitsoittamalla uuhia eri aikoihin vuodesta. Tilamme uuhet karitsoivat perinteisesti keväällä, mutta suuri osa myös syksyllä, jolloin voimme vastata paremmin pääsiäisajan kysyntään.

 

Jalostustoimintaa
Kainuunharmas on alkuperäinen suomalainen lammasrotu, joka on todettu DNA-tutkimuksin omaksi erilliseksi lammaspopulaatiokseen suomenlampaasta. Kainuunharmakset olivat kuolemassa sukupuuttoon, mutta Pertti Hankosen määrätietoisella tutkimuksella ja tietojen keräilyllä, sekä tarkalla jalostustyöllä rotu saatiin pelastettua. Kainuunharmasuuhia on tällä hetkellä noin 1000 yksilöä.
Herrakunnan Lammas jatkaa omalta osaltaan kainuunharmaksen jalostustyötä pyrkien pitämään geneettisen monimuotoisuuden mahdollisimman monipuolisena. Tilallamme onkin siitospässejä ja uuhia kaikista seitsemästä sukulinjasta. Lihantuotanto-ominaisuuksien lisäksi kiinnitämme jalostuksessa erityishuomiota villan laatuun, mikä onkin harmaksilla varsinainen tavaramerkki.

Hankkimalla kainuunharmastuotteita tuet samalla myös tämän harvinaisen rodun säilyttämistä.

Laidunvasikka
Termi ”laidunvasikka” tarkoittaa, että eläin on kasvatettu lajinmukaisesti vapaissa laidunoloissa. Talvella eläimet ovat sisällä olkipatjalla ja pääsevät myös ulkoilemaan. Vasikat ovat omien kyyttölehmiemme jälkeläisiä. Kesällä vasikat kasvatetaan laiduntamalla yhdessä lampaiden kanssa. Tällä tavoin voimme tarjota vasikoille erittäin vapaan ja lajinmukaisen elinympäristön.

 

Luonnonlaidunliha

Tilamme kaikki eläimet laiduntavat kesäisin lannoittamattomilla luonnonlaitumilla. Luonnonniittyjen laiduntaminen säilyttää harvinaisia elinympäristöjä uhanalaisille kasvi- ja eliölajeille ja antaa eläimillemme kesäparatiisin, monipuolisen ruokavalion ja mahdollisuuden lajinmukaiseen laidunkäyttäytymiseen. Luonnonlaitumilla kasvanut niittyliha kiteytyykin hyvin kolmeen sanaan Vapaus, Puhtaus, Ympäristö!

Herrakunnan lammas harmas uskelanjoki.jpg

 

Our farm

 

Here at the Herrakunnan sheep farm in Isohiisi, Pertteli we produce lamb and beef. We started raising sheep in 2010 and at this moment we have around 200 ewes. Our new sheep barn was built in 2014. We sell meat direct from the farm and also from a mobile sales van that circulates around Uusimaa and the surrounding areas. We offer fresh lamb throughout the year and seasonally have free range beef and veal to offer.

 

Rare Kainuu Grey

The majority of our flock is the Kainuu Grey. It is rarest and most geneticially vulnerable breed of the original 3 Finnish landrace sheep breeds. ”Greys” are born black and their colour lightens as they age. The adult colours range in different shades from white to grey. Kainuu Grey meat is finely textured and low fat.

Besides delicious meat, from the Kainuu Greys we get wonderfully coloured fleeces. The ”Greys” wool is extremely soft.

 

Continuous lambing

The Kainuu Grey is the most fertile sheep breed in the world. The ewes can produce lambs any time throughout the year. We plan 2 lambing seasons per year. The first is the traditional time in the spring so lambs can enjoy summer meadows and the 2 nd is in the fall so the lambs will be an ideal weight for Easter.

 

Breeding operations and conservation

The Kainuu Grey is one of the original 3 Finnish landrace sheep breeds. It has been DNA identified as a unique and separate population from the Finnsheep. The Kainuu Grey breed was disappearing until Pertti Hankonen started researching and collecting data to start accurately rescuing and preserving the breed. There are currently around 1000 Kainuu Grey ewes in Finland.

Herrakunnan Lammas is continuing the development and protection of the genetic diversity of the breed. Our farm has breeding rams and ewes from all 7 bloodlines. Our main focus is on increasing meat-body conformation but we are also paying special attention to excellent wool quality, which is the Kainuu Grey’s trademark.

By purchasing our products, you are also investing in the preservation of the Kainuu Grey breed.

 

Free range beef

Free range beef means our cattle are raised naturally on pasture. During the winter our animals are housed indoors on straw mattresses with access to the outside and supplemented with hay. This gives our animals a free and natural, healthy environment. Our beef cattle are also Finnish landrace breeds. Most of our herd are Kyyttö, the breed from eastern Finland, but we also have the western and Lapland cattle breeds.

 

Pasture raised meat

All of our animals are naturally raised on pasture. Pasturing on natural meadows helps maintain sensitive and rare biospheres and gives the animals a summer paradise browsing and grazing on a diverse range of plants. Eating grass, legumes and herbs is the natural way. It creates a truly superior eating experience and produces a healthy meat as well. Pasture raised meat is ethical, natural and environmentally sustainable.

 

Ravintola Nokka chose our farm as their 2015 VIP (Very Important Producer).

FB taustakuva Liity postituslistalle Facebook -pallo